Top Ad unit 728 × 90


Tin tức

recent

Nội thất tại chung cư Phú Mỹ Complex - N01T4 Ngoại Giao Đoàn


DANH MỤC VẬT LIỆU XÂY DỰNG BÊN TRONG VÀ 
BÊN NGOÀI CĂN HỘ DỰ ÁN NHÀ Ở CHUNG CƯ CAO CẤP N01-T4 
KHU ĐOÀN NGOẠI GIAO TẠI HÀ NỘI 
(Kèm theo Hợp đồng mua bán số: ....../HĐMB/PML/NO1-T4)TT

Danh mc

Chi tiết

1

Phòng khách

Sàn:

-  Sàn g công nghip cao cp nhp khu hiu Quick-step (Bỉ)
hoc Thaione (Thái Lan).

Tưng:

-  Tráphng bng va xi măng mác 75.

-  B, Sơn DuluhoJotun.

Trn

-Thạc ca khung xương Boral hoc Vĩnh Tưng, b, sơn
Dulux hoc Jotun.

Ca chính

-  Ca đi g chng cháy, bn lề Hafele, khóa ca thông minh cài đt mã m ca bng vân tay và mật khẩu (Hafele) hoc ca chống cháy cùng bn l, khóa c đồn b nhp khu Châu Âu (Ba lan).

Thiết b đin

-  Công tc,  cắm: Legrand (Pháp) hoc Uten (Đức).

-  Đèn trn: Lp đđèn chiếu sáng phù hp.

-  Dây din: Cadivi hoc Goldcup.

Đin thoại-Vin thông

-  Cung cp đu ra đin thoi phù hp vb trí ni tht.

-  Cung cp đu ra truyn hình phù hp vb t ni tht.

-  Cung cp đu ra Internet phù hp vb trí nội tht.

Điu hoà nhit đ biến tn (Inverter) hai chiu

-  Daikin hoFujitsu.

2

Phòng ng

Sàn:-  Sàn g công nghip cao cấp nhp khu ca Quick-step (Bỉ)
hoc Thaione (Thái Lan).

Tưng:

-  Tráphng bng va xi măng mác 75.

-  B, Sơn DuluhoJotun.

Trn

-Thạc ca khung xương Boral hoc Vĩnh Tưng, b, sơn
Dulux hoc Jotun.

Ca vào phòng

-   Ca và khung, ka, bn l đồng b nhp khu Châ Âu (Balan) hoc ca g công nghip veneer óc chó do Nhà thu uy tín ti Vit Nam sn xut, bn l, ka ca Hafele.

Thiết b đin

-  Công tc,  cắm: Legrand (Pháp) hoc Uten (Đc).

-  Đèn trn: Lp đđèn chiếu sáng phù hp.

-  Dây din: Cadivi hoc Goldcup.

Đin thoại-Vin thông

-  Cung cp đu ra đin thoi phù hp vb trí ni tht.

-  Cung cp đu ra truyn hình phù hp vb t ni tht.

-  Cung cp đu ra Internet phù hp vb trí nội tht.

Điu hoà nhit đ biến tn (Inverter) hai chiu

-  Daikin hoFujitsu.

3

Phòng tm

Sàn:

-   Gạch Granite Taicera hoc Đng Tâm kích thưc 300x600
hoc 600x600 phù hp vthiết kế.

Tưng:

-   Gạch Granite Taicera hoc Đng Tâm kích thưc 300x600
p từ nn ti trn thch cao.

Trn:

-Thạch cao chu nưc khung ơng Boral hoc Vĩnh Tưng
b, sơn Dulux hoc Jotun, có đt khe shadowline.

Ca:-   Ca và khung, ka, bn l đồng b nhp khu Châ Âu (Balan) hoc ca g công nghip veneer óc chó do Nhà thu uy tín ti Vit Nam sn xut, bn l, ka ca Hafele.

Thiết b đin

-  Công tc, ổ cắm: Legrand (Pháp) hoc Uten (Đc).

-  Có b trí đèn sưi và  cm chng nưc.

-  Đèn trn: Lp đđèn chiếu sáng phù hp.

-  Dây din: Cadivi hoc Goldcup.

Thiết b v sinh

-   Bn cu, chu rửa, vòi, sen tm: thương hiu Toto  hoc
Hafele, Paffoni, Grohe.

-  Thoásàn, thanh treo khăn, hp đng giy, ph kin: Hafele.

-  Gương: cht lưng cao B / Indonesia.

-  Qutngió: Kruger lp đt âm trn.

-  Bình nóng : Ferrolli hoOlympic.

-  Vách ngăn kính cưng lcph kin cao cp Singapore

4

Khu vc bếp

Sàn:

-  Gch Granite Taicera hoc Đng Tâm kích thư600x600.

Tưng:

-  Trát phng bng va xi măng má75

-  B, Sơn Dulux hoc Jotun.

Trn

-Thạc ca khung xương Boral hoc Vĩnh Tưng, b, sơn
Dulux hoc Jotun.

Thiết b đin

-  Công tc,  cắm: Legrand (Pháp) hoc Uten (Đc).

-  Đèn trn: Lp đt đèn chiếu sáng phù hp.

-  Dây din: Cadivi hoc Goldcup.

T bếp, thiết b bếp:

-   Không trang b tủ bếp và thiết b bếp. Ch lp đặt đường ng ch cp, thoát nưc và đưng ng ch hút mùi bếp.


5

Ban công

Sàn:-  Gch Taicera hoc Đng Tâm kích thưc 300x600 hoc kích thưphù hp vi thiết kế.

Lan can:

-  Lan can sắt sơn tĩnh đin.

Tưng:

-  Trát phng bng va xi măng má75.

-  B, sơn Dulux hoc Jotun.

Trn

-Thạch cao khung xương Boral, Vĩnh Tưng hoc trát va xmăng mác 75, b, sơn Dulux hoc Jotun.

Thiết b đin

-  Đèn trn: B trí đèn trn chiếu sánphù hp.

-  Dây din: Cadivi hoc Goldcup hoc tương đương.

6

Ca s:

- Ca kính khung nhôm cao cp do Nhà thu có uy tín thi
công.

7

Snh thanmáy tcátng

Sàn:

-   Gạch Granite Taicera hoc Đng Tâm kích thưc 600x600 hoc 800x800 kết hp đá Granite và vt liu trang trí khác phù hp vi ý tưng thiết kế.

Tưng:

-   p đá Marble hoặc Granit tự nhiên kếthp vt liu trang trí khác và tưng trát va xi măng mác 75, b, sơn Dulux hoc Jotun.

Trn

-Thạch cao khung xương Boral hoc Vĩnh Tưng.

Thiết b đin, an ninh, loa thông o, PCCC

-  Đèn trn: B trí đèn chiếu sánphù hp.

-  Dây din: Cadivi hoc Goldcup.

-  Lp đt Camera aninh Qnics/Korea

-  Loa thônbáo Bosch/China

-  H thống phòng cháy cha cháy theo đúng tiêu chun

Phòng thgom rác:- B trí phòng thu gom, đ rác phù hp vi quy đnh qun lý
vn hành ca Toà nhà.

8

Hànhlantng căn h

Sàn:

-  Gch Granite Taicera hoc Đng Tâm kích thưphù hp.

-  Có phào chân tưng bng vt liu phù hp.

Tưng:

-  Trát phng bng va xi măng mác 75.

-  B, Sơn Dulux hoc Jotun.

Trn

-Thạc ca khung xương Boral hoc Vĩnh Tưng, b, sơn
Dulux hoc Jotun.

Thiết b đin, loa thông o, PCCC

-  Đèn trn: B trí đèn chiếu sánphù hp.

-  Dây din: Cadivi hoc Goldcup.

-  Loa thông báo Bosch/China

-  H thống phòng cháy cha cháy theo đúng tiêu chun

9

Snh tng 1

Sàn:

-  Lát đá Granit tự nhiên kết hp cht liu khác p hp vi ý tưng thiết kế.

Tưng:

-   p đá Marble hoc Granit t nhiên kết hp tưng trá xmăng mác 75, b, n Dulux, Jotun và kết hp vt liu trang trí kháphù hp vi ý tưng thiết kế.

Trn

-Thạc ca khung xương Boral hoc Vĩnh Tưng, b, sơn
Dulux hoc Jotun.

Thiết b đin, an ninh, loa thông o, PCCC

-  Đèn trn, tưng: B trí đèn chiếu sánphù hp

-  Dây din: Cadivi hoc Goldcup.

-  Camera an ninh

-  Loa thônbáo Bosch/China

-  H thống phòng cháy cha cháy theo đúng tiêu chunTrang b khác:

- Trang b quy lễ tân, bo v; ghế ch cho khách và cư dân.

10

Hn thin
ngi nhà

-  Phn đế Toà nhà hoàn thin bng cht liu vt liu phù hp
theo ý tưng thiết kế, kếhp cửa, vách kính.

-    Tưng ngoài Toà nhà trát va xi măng mác cao, b, sơn
chng thm ICI WeatherShield, Jotun hoc tương đương.

-    Có b trí h thng đèn trang trí bên ngoài Toà nhà ca
hãng Philips.

11

Thang máy

-    0 than khách 0 than hàng thươn hi ca cp,
Thyssen (Hàn Quốc) hoc Mitshubishi (Thái Lan).

-  Tc đ 05 thang khách: 3,0m/s

-  Ni tht 05 thang khách đưc trang b, thiết kế, hoàn thin theo tiêu chun khách scao cấp.

(Ngoài ra, Tòa nhà còn được b trí 02 thang máy dành riêncho khi thương mi, văn phòng và dch v)

12

Đưngncp thnưc.

Đưn n c nưc n PPR Tin Phon ho tươnđương

Đưng ng thoát nưc: uPVC- Tin Phong hoc tương đương

13

Máypháđin dự phòng

-  Toà nhà đưc b trí h thng máphát đin theo tiêu chun kèm theo b chuyn ngun tự đng. Khi mt đin lưi, máy phát đin tự đng làm vic đ cung cấp đi cho h thống thang máy, máy bơm nưc, h thống chiếu sáng các khu vc hành lang, lđi.

-  Máy phát đin Perin/Italia hoc Elcos/Italia - Đng cơ Đức.

14

Trm biến áp

- Máy biến áp khô ABB/ Hàn Quc.

15

H thng cđin

-   H thng cấp đin Busway VITZRO C&C Hàn Quc hoc
Legrand.

-  H thống t đin phân phi do các Nhà thu uy tín sn xut,
vi thiết b đóng ct Mitshubishi Nht Bn, hoc Legrand.

16

Phòngcháycha cy

-   H thng Phòng cháy cha cháy đưc trang b đng b và hoàn thin theo xu hưng phát trin ca công ngh, đc bit đáp ng đưc tiêu chun qui đnh ca Vit Nam đi vi Nhà cao tng.

-   H thống cha cháy đưc thiết kế đồng bộ, có h cha cháy
ch đo bng nưc và bình bột cha cháy cá nhân.- Thiết  b ch cháy nh kh (Bơ ch cháy Grunfos
Singapore, h thống báo cháy, cha cháy Siemens)

17

Hệ thnmáybơm nước
Mábơm c Salmson/Pháp (EU), van Tecofi/ Pháp (EU)

18

Hthng bể nước sinhot tnhm và trêmái
B lp ghép GRP xut x: Baeg kwang Platech/ Korea hoc
DOHA industry/ Korea.

19

H thng
chng sét
- Lp đt h thống kim thu sét trên mái, s dng thiết b thu
sét ch động (bc x trưc) tiên tiến ca nưc ngoài đ chống
sét cho công trình.

20

Phòngsinhot cnđng

-   Đưc b trí bc phát biu, mic, h thng âm thanh ghế ngi phc v cho vic sinh hot cng đng ca các cư dân ti Toà nhà.

-  Png sinh hot cng đồng đưc đt ti tng 1 ca Tòa nhà đ tin phục v cho hot động sinh hot cng đồn ca cư dân.

21

Tng dch v

Tng dc v có  chiu cao 7,2 mét đưc b t gia khối thương mi và khi căn h. Tng dch v đưc b trípng tp Gym, yoga, cafe và b bơi dành cho trẻ em và ngưi ln.

22

Tng hm

Tòa nhà gm 3 tng hm vi tndin ch sàn xây dng tng
hm  9.240 m2

*Ghi chú: Đ phù hp vi thiết kế và hoàn thin các chnăng ca Toà nhà đưc thơn, phù hp vi tình hình vt tư thiết b ti thi đim hoàn thin, Chủ đu tư có quyđưc thay đcác chng loi vt tư thiết b trên cơ s cht lưng tương đương mà không cn phi thông báo bng văn bn cho Bên mua căn h.

Nội thất tại chung cư Phú Mỹ Complex - N01T4 Ngoại Giao Đoàn

Nội thất tại chung cư Phú Mỹ Complex - N01T4 Ngoại Giao Đoàn Reviewed by Khanh Ngọc on 05:57 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
DMCA.com Protection Status Chung cư Phú Mỹ Complex Chung cư Phú Mỹ Complex Chung cư Phú Mỹ Complex Embassy Garden